Opsjoner.info

Hva er binære opsjoner?

I finans er en binær opsjon en type opsjon der utbetalingen enten er et fastbestemt beløp eller ingenting i det hele tatt.

Binære opsjoner kan brukes til å investere indirekte i aksjer, råvarer, valuta og andre verdipapirer og eiendeler.

De er to hovedtyper av binære opsjoner:

  • Kontant-eller-ingenting binær opsjon (cash or nothing)
  • Aktiva-eller-ingenting binær opsjon

En kontant-eller-ingenting binær opsjon gir kjøperen mulighet til å tjene et bestemt beløp i kontanter hvis opsjonen utløper in-the-money. Dersom opsjonen utløper out-of-the-money så taper man alt. Ved tap tilbys imidlertid i noen tilfeller en refusjon på opptil 15% av investeringen

Aktiva-eller-ingenting binære opsjojner betaler ut verdien av det underliggende aktiva (verdipapir). Dette kan for eksempel være aksjer, råvarer, valuta eller et verdipapir som speiler en indeks.

Hva betyr det at opsjoner er binære?

Binære opsjoner kalles for binære fordi det er kun to mulige utfall. Binær brukes i matematikken om tall som enten er 1 eller 0, og det er dessuten binærtall som også brukes i datamaskiner, der alle data som sendes enten er 1 eller 0. Dermed binære opsjoner: du vinner stort eller taper alt. Dette sier litt om risikoen, men også mye om hvilke formidable muligheter som ligger her.

Dermed er opsjonene binære av natur, fordi det bare er to mulige utfall. De kalles også for alt-eller-ingenting opsjoner, digitale opsjoner. Binære opsjoner er vanligvis en type europeisk opsjon.

Binære opsjoner er IKKE rulett!

Binære opsjoner kan nesten sammenlignes med rulett, hvor du har omtrent litt over 50% sjanse til å tape penger og litt under 50% sjanse til å vinne penger. Med binære opsjoner har du mulighet til å analysere og predikere utfallet, men det er så godt som umulig. I rulett er alt tilfeldig, og utfallet er helt umulig å predikere. I binære opsjoner kan du gjøre analyser som definerer hvor veien vil ta for det underliggende instrumentet, men likevel er utfallet svært usikkert.

Hvor mye penger kan du tjene på binære opsjoner?

Det er kanskje mulig å tjene på binære opsjoner, men de aller fleste vil tape penger og risikoen betydelig.

Derfor skal man kun bruke penger man har råd til å tape. Dersom du kjenner det underliggende instrumentet bør du imidlertid ha en god sjanse til å tjene mye penger på binære opsjoner.

Et eksempel på hva du kan tjene på handel med binære opsjoner. For eksempel, hvis du kjøper en binær kontant-eller-ingenting kjøpsopsjon på aksjer i Apple til en sum på $500 med en binær utbetaling på $5.000. Om aksjen er på eller over $500 på den fremtidige utløpsdatoen, vil du motta $5.000. Hvis aksjen er under $500, mottar du ingenting, og hele investeringen tilfaller motparten.

Å handle binære opsjoner

Kun erfarne spekulanter bør vurdere dette, og selv om man har erfaring er dette gjerne et finansielt produkt som mange eksperter fraråder.

Dersom du ønsker å begynne å handle binære opsjoner finnes det flere nett-tjenester å velge blant, men markedet i dette segmentet domineres av uregulerte aktører og man bør utvise ekstrem forsiktighet dersom før, under og etter at man har etablert et kundeforhold.

Liste over meglere som tilbyr opsjonshandel

Valutahandel - Råvarehandel - Aksjehandel - Sosial Tradning med eToro

Investeringer medfører alltid en eller annen form for risiko. Som med aksjehandel er det også risiko for tap ved opsjonshandel. I tillegg til å tape investeringen, kan man ved noen former for opsjonshandel i tillegg opparbeide gjeld (for eksempel ved shorthandel). Det er derfor ekstremt viktig at den som handler opsjoner fullt ut forstår risikoen før man begynner. Uavhengig rådgiving anbefales ved behov. Den eksponering en bruker av dette nettstedet gjør innen opsjonshandel eller andre investeringer står for brukerens egen risiko. Vi er ikke ansvarlig for eksterne nettsider det refereres til og har ingen tilknytning til disse. Merkevarer og logoer vist her eies av deres respektive selskaper.